Pedagogisch Beleid         HuisregelsPedagogisch Beleid

Spelen en speelgoed

De kinderen mogen spelen in de woonkamer. Hierbij is er voldoende speelgoed aanwezig. Denk hierbij aan constructie speelgoed als Duplo, lego en Clicks, puzzels en spelletjes, materiaal voor fantasiespel zoals poppen, verkleedkleren e.d. heel veel boeken en knutselmateriaal.

Buiten spelen

Ik heb aan de voorkant en aan de achterkant een tuin waar de kinderen lekker kunnen spelen. Ook hier is voldoende speelgoed aanwezig. Van zand tot water, van speelhuis tot fiets. Regelmatig  gaan we met z’n allen op pad. De kleintjes in de buggy of in de bolderkar en de groten lopen er naast. Natuurlijk ben ik ook buiten als de kinderen daar spelen. Mijn streven is om zeker 1x per dag naar buiten te gaan. Buitenlucht is gezond en de kinderen kunnen dan even lekker rennen om hun energie kwijt te kunnen. Bij mooi weer speel ik het liefst de gehele dag lekker buiten met water als verkoeling. En tja, bij het buiten spelen mag je lekker vies worden, dus een zetje reserve kleding is wel raadzaam.

Eten

Het eten gebeurt bij mij op redelijk vaste tijdstippen, namelijk 9.30, 12.00 en 14.30 en 15.30. We gaan dan met z’n allen aan tafel zitten. Als het mooi weer is zitten we ook wel eens met z’n allen in het gras. De kinderen hoeven iets niet op te eten en/of drinken als ze dat niet willen. Wel moeten ze netjes wachten tot iedereen klaar is. Dit om even een rustige moment op de dag in te lassen. Ik eet zelf “normale” voeding, maar vind het ook prima als er iemand is die een eigen eetgewoonte heeft. Natuurlijk hebben de aller kleinste hun eigen ritme wat betreft voedingstijden.

Slapen

De kinderen slapen in een van de slaapkamers. Ik probeer zoveel mogelijk het slaapritme dat de  kinderen thuis hebben vast te houden.

Fantasie en creativiteit

Ik vind het erg leuk om creatief met kinderen bezig te zijn. Dus zo af en toe even de eettafel leeg, groot kleed erop en lekker knutselen. Bij het gebruik van verf vind ik dat kinderen een verfschort moeten dragen om hun kleren te beschermen. Uit ervaringen weet ik dat niet alle kinderverf uit de kleding gaat.

Verzorging en hygiëne

Ik vind hygiëne erg belangrijk en vind dan ook dat kinderen voor het eten, na een toiletgebruik of na het buitenspelen hun handen moeten wassen. Na het eten maken de kinderen zelf  ik met een natte washand hun mond en handen goed schoon en plakvrij. kleinere kinderen help ik daar natuurlijk bij
Mocht een kind eraan toe zijn om zindelijk te worden dan hoor ik dat graag. Zo kan ik de training ook op de opvang voortzetten. Het toilet is standaard voorzien van een peuterzitting en een opstapje.

Ziek worden en zijn

Zie huisregels


Dagindeling

Zie dagindeling


Huisregels

Zie huisregels


belonen
Als uw kind iets goed doet, leuks doet, iets gemaakt heeft, iemand geholpen heeft, beloon ik het kind door positieve aandacht, zoals een compliment, een duim omhoog, een applaus of een knuffel.
Ik help het zelfvertrouwen van de kinderen te ontwikkelen, door hen positieve aandacht en complimenten te geven. Ik stimuleer de kinderen om zelf(standig) iets te doen, om iets tenminste te proberen. Ik ben enthousiast als een kind iets op zijn eigen wijze doet of probeert. Op deze wijze stimuleer ik gewenst gedrag.
Vanzelfsprekend zijn er ook momenten waarop een kind gedrag vertoont dat ik niet goed vind. Dan zal ik pedagogisch reageren bijv. door het kind aan te spreken, uit zijn spel te halen met als doel het ongewenste gedrag uit te doven. In de beleving van het kind krijgt hij dan straf.

Wat moet u als vraagouder meenemen?

*reserve kleding
*knuffel/speen
*flessen en poedercupjes of borstvoeding voorzien van naam
*luiers
*eventuele medicatie
*communicatie schrift/boekje voor kinderen tot 1 jaar

Waar moet ik als gastouder aan voldoen?

1 – Jaarlijkse Risico Inventarisatie
2 – EHBO voor kinderen en jaarlijks op herhaling
3 – Certificaat goed gastouderschap of het diploma helpende welzijn niveau 2 of gelijkwaardig
diploma
4 – VOG voor gastouder en alle inwonende huisgenoten van 18 jaar en ouderHuisregels


Algemeen

Opvang is mogelijk van maandag t/m donderdag van 7.00 uur tot 18.00 uur. Opvang na 18.00 uur of  in het weekend is in overleg mogelijk tegen het avond/weekendtarief.

Het uurtarief is € 5,95 overdag en € 6,50 na 18.00 uur en in het weekend.

Alle afgesproken uren worden in rekening gebracht.
Wordt het kind eerder dan de afgesproken tijd gebracht of later dan de afgesproken tijd gehaald dan betaald de ouder de extra tijd      die afgenomen is.

Opvanguren worden per kwartier in rekening gebracht, in het voordeel van de gastouder.

De ouder betaald binnen 5 dagen na afloop van een maand de gastoudervergoeding.


Brengen en halen

De ouder brengt en haalt de kinderen op de afgesproken tijden. Wanneer dit door omstandigheden niet lukt, brengt de ouder de gastouder op de hoogte middels een telefoontje

Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 7.00 uur tot 9.30 uur. Tenzij in het contract anders is overeengekomen. Na 9.30 uur kan het zijn dat we buitenspelen, naar het park of de speeltuin zijn of boodschappen doen en tref je ons misschien niet thuis.

De ouder haalt het gastkind zelf op van de gastouder. Indien een ander persoon dit overneemt brengt de ouder de gastouder hiervan vooraf op de hoogte. Als het kind zonder overleg door een ander dan de ouder wordt opgehaald, wordt het kind niet meegegeven voordat er contact met de ouder is geweest.


Wijzigingen opvang uren kind

Bij incidentele wijziging van opvang geeft de ouder dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opvang door. Indien de wijziging niet tijdig wordt doorgegeven worden de uren in rekening gebracht.


Bij structurele wijziging van opvang geeft de ouder dit 1 maand voor de ingang van de gewenste wijzigingen schriftelijk door. Indien de wijziging niet tijdig wordt doorgegeven betaalt de ouder, bij vermindering van het aantal uren, de afgesproken opvang voor die maand door.


Wijzigingen opvang door gastouder

Bij incidentele wijziging van opvang door de gastouder geeft deze dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de opvang door. Bij verhindering van de gastouder hoeft de opvang niet betaald te worden.


Vakantie gastkind

Vakanties van de vraagouder moeten tenminste 1 maand van te voren schriftelijk doorgegeven worden. Indien de vakantie niet tijdig wordt doorgegeven, worden de afgesproken uren in rekening gebracht.

Vakantie gastouder

De opvang is tenminste 45 weken per jaar geopend. In de zomervakantie is de opvang 3 aaneensluitende weken gesloten. Ook tijdens nationale feestdagen is er geen opvang mogelijk. Vakanties en vrije dagen van de gastouder worden niet in rekening gebracht.

Vakanties van de gastouder worden tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk doorgegeven.


Ziekte gastkind

Afmelden van kinderen die ziek zijn graag voor 8.00 uur.

Kinderen die ziek zijn kunnen komen tenzij:

 - het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen, bijvoorbeeld: temperatuur boven 38C, diarree, overgeven.

- de verzorging te intensief is voor de gastouder, waardoor er onvoldoende tijd overblijft voor de andere kinderen in de opvang.

- het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Wanneer het kind ziek wordt wanneer deze bij de gastouder is, neemt de gastouder zo snel mogelijk contact op met de vraagouder. In overleg wordt er bekeken of het kind opgehaald moet worden of bij de gastouder kan blijven.

Te allen tijde neemt de gastouder contact op met de vraagouder als het kind valt/zich bezeert/zich onwel voelt bij de gastouder thuis. In overleg wordt besproken hoe verder te handelen.

Ziektedagen van het kind, waarbij geen opvang hoeft te worden geboden, worden de eerste ziekteweek wel in rekening gebracht.


Ziekte gastouder

Bij ziekte van de gastouder wordt dit zo spoedig mogelijk aan de ouder doorgegeven. Ziektedagen van de gastouder worden niet in rekening gebracht.

De vraagouder dient zelf voor vervanging te zorgen.

De gastouder meldt zo snel mogelijk aan de vraagouder wanneer het kind weer opgevangen kan worden.


Wijziging eet en/of slaappatroon van gastkind

Bij wijzigingen van de voeding of in slaap en/of eetpatroon, brengt de ouder de gastouder op de hoogte. Dit kan bij voorkeur via het boekje/schriftje maar ook via email, telefoon of sms.


Medicijngebruik gastkind

Indien het gastkind tijdens het verblijf bij de gastouder medicijnen toegediend moet krijgen vullen de vraagouders vooraf het toestemmingsformulier “toedienen medicijnen” in.

Zonder  toestemmingsformulier worden door de gastouder geen medicijnen toegedient.


Slaapprotocol

De gastouder legt kinderen onder de 1 jaar op hun rug te slapen in verband met voorkoming van wiegendood.


Als de ouders redenen hebben om het kind in een andere slaaphouding te laten slapen bij de gastouder, tekenen zij vooraf het toestemmingsformulier “afwijkende slaaphouding”.


Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en de opzegtermijn is 1 maand.